De Kleine Buddha

Onze naam komt voort uit de definitie van een Buddha. Zonder het geloof te volgen is er een mooi raakvlak met deze omschrijving en de manier waarop wij onze dienstverlening neer willen zetten:

“Een Buddha staat te allen tijde voor geluk, voor symbolische genezing, voor liefde voor die ander, maar ook voor jouw eigenwaarde en eigen liefde, ook staat de Buddha symbool voor eeuwige vriendschap.”

Meer over De Kleine Buddha 

Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf, in het centrum van het mooie stadje Grave, voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij verzorgen dagopvang aan maximaal 37 kinderen per dag. Bij onze babygroep 14 kinderen per dag, bij de dreumesgroep 7 kinderen en bij onze peutergroep 16 kinderen maximaal per dag. Hierbij bieden wij u én uw kinderen kwaliteit en flexibiliteit met opvang die we afstemmen op uw behoeften.

In een huiselijke sfeer creëren wij een vertrouwde omgeving waar kinderen kunnen spelen en ontwikkelen onder de deskundige begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. Wij bieden een dagprogramma voor alle kinderen met een uniek ontwikkeld peuterprogramma voor de kinderen van 2 jaar en ouder.

Meer over ons programma Vacatures

Wat De Kleine Buddha bijzonder maakt

Bij Kinderdagverblijf De Kleine Buddha mag iedereen zichzelf zijn. Verschillen worden vanuit een positieve kijk benaderd. Ieder kind is uniek en we kijken hoe we kunnen voorzien in de behoeften van elke individu.

Sociale vaardigheden

Samen spelen leert kinderen veel over de ander maar ook over zichzelf. Elkaar begrijpen met gebaren en woorden, het uiten van emoties, doelgericht handelen en conflicten oplossen zijn vaardigheden welke in het spel dagelijks geoefend worden. Het leren van sociale vaardigheden neemt een belangrijke rol in binnen het groepsproces.

Beweging

Voor jonge kinderen is het ontdekken van het eigen lichaam en mogelijkheden een groot avontuur. Ze krijgen steeds meer controle over hun bewegingen. Wij bieden de kinderen veel bewegingsvrijheid. Activiteiten en spelmaterialen worden aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.

Waarden & Normen

Onze pedagogisch medewerksters zijn een voorbeeld voor de kinderen. Overdracht van waarden en normen speelt hierbij een belangrijke rol.

Eigenwaarde

Het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen vinden wij belangrijk. Wanneer kinderen op zichzelf en op de ander durven vertrouwen zullen zij eerder nieuwe uitdagingen aangaan. Ook geeft (zelf)vertrouwen een aangenaam gevoel. Dit bevordert het gevoel van eigenwaarde.

Bitcare, onze digitale app

Wij werken bij De Kleine Buddha met de Bitcare app. Dit is een digitaal systeem voor ouders en onze leidsters. Een geheel persoonsgebonden applicatie, waarin iedere ouder eigen inloggegevens krijgt. Hierbij bieden wij onder andere een digitaal dagboekje aan, waarbij ouders op werkelijk elk moment van de dag kunnen inzien wat hun kind gedurende de dag allemaal heeft gedaan. Zoals luier verschoningen, voedingen, activiteiten, slaaptijden en belevenissen in het kinderdagverblijf. Daarnaast worden hierbij dagelijkse fotomomenten gedeeld tussen ouders en kind. Momenten die ouders niet mogen missen, zoals de eerste stapjes.

Verder stelt deze applicatie ouders in staat hun eigen planning bij te houden en is er een mogelijkheid om te chatten. Bitcare biedt ouders de mogelijkheid om direct in contact blijven met ons dagverblijf en de kinderen.

Het digitale dagboekje en de foto’s zijn exclusief voor de ouders. Deze gegevens worden veilig en centraal opgeslagen. Meer weten over ons kinderdagverblijf en ons digitale systeem? Neem dan contact met ons op.

 

Pravoo kindvolgsysteem

Bij De Kleine Buddha werken wij met het Pravoo kindvolgsysteem. Wij observeren twee keer per jaar en registeren dit in het digitale Pravoo systeem. De vaste pedagogische medewerkers zullen deze observatie en registratie invullen. Ouders krijgen de resultaten uitgeprint of per mail mee naar huis om in te lezen, waarna ouders kunnen kiezen voor een 10 minuten gesprek. Wanneer de pedagogisch medewerkers het nodig achten om een gesprek met de ouders te beginnen vanwege bepaald gedrag, achterstanden etc., dan worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer het kind 4 jaar oud is zullen we een warme overdracht doen naar school. De mentor van jullie kind(eren) is verantwoordelijk voor deze overdracht. Uiteraard met goedkeuring van de ouders zullen wij het overdrachts formulier bespreken met de leerkracht.

Mentor

De ontwikkeling van het kind staat centraal en daarbij is het handelen van de pedagogisch medewerker bepalend.

Belangrijk is dat de kinderen van De Kleine Buddha daarbij ondersteund worden door een pedagogisch mentor. Vanaf 2018 zijn we verplicht elk kind een mentor te geven, dat wil zeggen dat alle pedagogisch medewerkers een aantal kinderen van De Kleine Buddha toegewezen zullen krijgen totdat ze 4 jaar worden, daarna worden alle gegevens overgedragen naar school. Elke mentor houd de ontwikkeling in de gaten en zal het aanspreek punt zijn voor de ouders. Via ons nieuwe kindvolgsysteem Pravoo zullen wij de ontwikkeling volgen van het kind. Als er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling dan gaan we uiteraard eerder een gesprek aan met de ouders. 

Veiligheid en gezondheid

Wij van Kinderdagverblijf De Kleine Buddha hebben bij het schrijven van het beleid en de inrichting van de locatie aandacht besteed aan een gezonde en veilige leefomgeving. Hierbij zijn de richtlijnen van de GGD en de Wet Kinderopvang in acht genomen. Elk jaar voeren wij een risico-inventarisatie uit op het gebied van veiligheid en gezondheid. De GGD voert jaarlijks een inspectiebezoek uit waarbij gekeken wordt of het kinderdagverblijf aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldoet. Daarnaast voert ook de brandweer een inspectiebezoek uit om de brandveiligheid te borgen. Op De Kleine Buddha is dagelijks een BHV-er en EHBO-er aanwezig. Alle pedagogisch medewerksters worden jaarlijks bijgeschoold om hun vaardigheden te onderhouden en uit te breiden.

3-uursregeling

Voor de flexibiliteit binnen ons kinderdagverblijf maken wij tevens gebruik van de 3-uursregeling. Door deze regeling is het mogelijk om drie uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten in te zetten, dan volgens de leidster-kindratio is vereist. Wij zullen, binnen ons kinderdagverblijf, gebruik maken van deze uren tussen 12.00 uur en 15.00 uur.

Warme maaltijden

Bij de Kleine Buddha eten we (vanaf 8 maanden) een warme maaltijd op de groepen tijdens de lunch, de voordelen en onze visie van een warme maaltijd zijn:

1. Minder suiker
Een warme maaltijd bevat vrijwel altijd veel minder suikers. Op de gemiddelde boterham (voor kinderen) gaat nog altijd vaak vruchtenhagel, appelstroop of jam. Bovendien zit er ook suiker in de boterham zelf en kunnen gluten zorgen voor irritatie van de darmen. Al met al zit in zo’n lunch vaak stiekem meer suiker dan wij denken en maar weinig voedingsstoffen waardoor kinderen druk kunnen worden en al snel na de lunch weer trek hebben.

2. Meer verzadiging
Een complete maaltijd (met voldoende eiwitten, vetten en koolhydraten uit vooral groentes) zorgt voor veel meer verzadiging. Hierdoor kunnen kinderen zich beter concentreren en focussen en zal het langer duren voordat ze weer trek krijgen.

3. Veel meer voedingsstoffen en variatie
Een warme maaltijd bevat ook (meer) eiwitten, vetten en groentes, die vaak ontbreken in tijden de lunch met brood. Bovendien is er vaak veel meer variatie bij een warme maaltijd. Het zorgt er dus voor dat kinderen meer diverse voedingsstoffen binnen krijgen, wat belangrijk is voor een gezond lichaam, een goede weerstand en blije buikjes.

Door eerder op de dag ook al groentes, eiwitten en vetten aan te bieden, ligt er ’s avonds hopelijk minder druk op het avondeten wat de sfeer aan tafel zeker ten goede zal komen! 

Onze maaltijden worden vers gemaakt door van Eldijk in Wijchen tevens onze fruit en groenten leverancier.

Lieve en bekwame leidsters

Heel fijn kdv met lieve en bekwame leidsters. Ze doen veel leuke (leerzame) activiteiten met de kinderen, vooral peutergym en peuterdans is favoriet bij ons zoontje.

Desiree Tissen / Facebook

Super fijn kinderdagverblijf

Een super fijn kinderdagverblijf met hele lieve meiden! Wij hopen op een bso voor het vervolg.

Anouk Hanff-Peters / Facebook

Je voelt je thuis

Je voelt je thuis als je binnen komt. Lieve leidsters. Een goed onderkomen om je kindje naar toe te brengen.

Marc & Mirjam Lamers / Facebook

Klik hier voor de GGD rapporten. 

Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag:

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan doen wij voor u een dubbelcheck met Belastingdienst/Toeslagen. Dat werkt zo:
– U als ouder vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan.
– Wij geven elke maand aan Belastingdienst/Toeslagen door hoeveel opvang u hebt afgenomen. Dit heet ‘gegevenslevering’.
– Zijn er opvallende verschillen? Dan kunt u een bericht krijgen van Belastingdienst/Toeslagen.
– U past zélf eventueel uw gegevens aan.
– Daardoor is de kans dat u later (veel) toeslag moet terugbetalen kleiner.

Tip: check ook zélf regelmatig of uw toeslaggegevens nog kloppen. Dat kan op mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app van Belastingdienst/Toeslagen.