De Kleine Buddha

Onze naam komt voort uit de definitie van een Buddha. Zonder het geloof te volgen is er een mooi raakvlak met deze omschrijving en de manier waarop wij onze dienstverlening neer willen zetten:

“Een Buddha staat te allen tijde voor geluk, voor symbolische genezing, voor liefde voor die ander, maar ook voor jouw eigenwaarde en eigen liefde, ook staat de Buddha symbool voor eeuwige vriendschap.”

Meer over De Kleine Buddha 

Wij zijn een kleinschalig kinderdagverblijf, in het centrum van het mooie stadje Grave, voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij verzorgen dagopvang aan maximaal 37 kinderen per dag. Bij onze babygroep 14 kinderen per dag, bij de dreumesgroep 7 kinderen en bij onze peutergroep 16 kinderen maximaal per dag. Hierbij bieden wij u én uw kinderen kwaliteit en flexibiliteit met opvang die we afstemmen op uw behoeften.

In een huiselijke sfeer creëren wij een vertrouwde omgeving waar kinderen kunnen spelen en ontwikkelen onder de deskundige begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. Wij bieden een dagprogramma voor alle kinderen met een uniek ontwikkeld peuterprogramma voor de kinderen van 2 jaar en ouder.

Meer over ons programma Vacatures

Wat De Kleine Buddha bijzonder maakt

Bij Kinderdagverblijf De Kleine Buddha mag iedereen zichzelf zijn. Verschillen worden vanuit een positieve kijk benaderd. Ieder kind is uniek en we kijken hoe we kunnen voorzien in de behoeften van elke individu.

Sociale vaardigheden

Samen spelen leert kinderen veel over de ander maar ook over zichzelf. Elkaar begrijpen met gebaren en woorden, het uiten van emoties, doelgericht handelen en conflicten oplossen zijn vaardigheden welke in het spel dagelijks geoefend worden. Het leren van sociale vaardigheden neemt een belangrijke rol in binnen het groepsproces.

Beweging

Voor jonge kinderen is het ontdekken van het eigen lichaam en mogelijkheden een groot avontuur. Ze krijgen steeds meer controle over hun bewegingen. Wij bieden de kinderen veel bewegingsvrijheid. Activiteiten en spelmaterialen worden aangepast aan de leeftijd en de ontwikkeling van het kind.

Waarden & Normen

Onze pedagogisch medewerksters zijn een voorbeeld voor de kinderen. Overdracht van waarden en normen speelt hierbij een belangrijke rol.

Eigenwaarde

Het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen vinden wij belangrijk. Wanneer kinderen op zichzelf en op de ander durven vertrouwen zullen zij eerder nieuwe uitdagingen aangaan. Ook geeft (zelf)vertrouwen een aangenaam gevoel. Dit bevordert het gevoel van eigenwaarde.

KidsKonnect

Wij werken met het volledig geïntegreerde softwarepakket voor de kinderopvang, KidsKonnect, waarbij alle disciplines, portalen en apps met elkaar verbonden zijn. Zij zorgen ervoor dat informatie duidelijk en overzichtelijk beschikbaar is voor ouders. Altijd op de juiste tijd, op de juiste plaats en alleen voor de juiste ogen. Dit zorgt ervoor dat er efficiënt gewerkt wordt en het helpt fouten voorkomen, waardoor wij als kinderdagverblijf ons totaal kunnen richten op de kerntaak: de opvang en ontwikkeling van het kind.

De KidsKonnect app/software heeft een digitaal systeem voor ouders. Deze app/software is persoonsgebonden, iedere ouder krijgt eigen inloggegevens. Ouders kunnen zijn/haar eigen planning bijhouden, verlofdagen en ziektedagen bijhouden. Daarnaast komt er in het dagboekje van het kind een verhaal en kun je zien welke activiteiten de kinderen gedurende de dag hebben gedaan.

Wilt u meer weten over ons kinderdagverblijf en ons digitale systeem? Neem dan contact met ons op.

 

Kindvolgsysteem ‘Kind In-Zicht’ in samenwerking met KidsKonnect

Bij De Kleine Buddha werken wij met het kindvolgsysteem ‘Kind In-Zicht’. KIKI Kennisinstituut heeft een ontwikkelt digitaal kindvolgsysteem waarmee pedagogisch professionals de ontwikkeling van 0-4 jarigen kunnen volgen in de reguliere dagopvang. Het kindvolgsysteem heeft een positieve kijk op kinderen, je gaat uit van wat een kind al kan. Dit sluit heel mooi aan bij onze visie. Aan de hand van de vier ontwikkelingsgebieden volgen wij de ontwikkeling van kinderen. De gebieden zijn: motorische ontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, spraak- en taalontwikkeling en de cognitieve ontwikkeling. Om ontwikkelingskansen te creëren moeten wij inzicht hebben in het gedrag van de kinderen. Dat wij hen volgen in hun ontwikkeling, zijn wij niet alleen aan hen verplicht, maar is ook een voorwaarde om hen juist te kunnen begeleiden. Observeren doen wij eigenlijk de hele dag door. Toch heeft het kindvolgsysteem een meerwaarde. Als wij gericht observeren, zien wij meer.

Mentor

De ontwikkeling van het kind staat centraal en daarbij is het handelen van de pedagogisch medewerker bepalend. Belangrijk is dat de kinderen van De Kleine Buddha daarbij ondersteund worden door een pedagogisch mentor. Vanaf 2018 zijn we verplicht elk kind een mentor te geven, dat wil zeggen dat alle pedagogisch medewerkers een aantal kinderen van De Kleine Buddha toegewezen zullen krijgen totdat ze 4 jaar worden, daarna worden alle gegevens overgedragen naar school. Elke mentor houd de ontwikkeling in de gaten en zal het aanspreek punt zijn voor de ouders. Via ons nieuwe kindvolgsysteem Pravoo zullen wij de ontwikkeling volgen van het kind. Als er bijzonderheden zijn in de ontwikkeling dan gaan we uiteraard eerder een gesprek aan met de ouders. 

Veiligheid en gezondheid

Wij van Kinderdagverblijf De Kleine Buddha hebben bij het schrijven van het beleid en de inrichting van de locatie aandacht besteed aan een gezonde en veilige leefomgeving. Hierbij zijn de richtlijnen van de GGD en de Wet Kinderopvang in acht genomen. Elk jaar voeren wij een risico-inventarisatie uit op het gebied van veiligheid en gezondheid. De GGD voert jaarlijks een inspectiebezoek uit waarbij gekeken wordt of het kinderdagverblijf aan de eisen van de Wet Kinderopvang voldoet. Daarnaast voert ook de brandweer een inspectiebezoek uit om de brandveiligheid te borgen. Op De Kleine Buddha is dagelijks een BHV-er en EHBO-er aanwezig. Alle pedagogisch medewerksters worden jaarlijks bijgeschoold om hun vaardigheden te onderhouden en uit te breiden.

3-uursregeling

Voor de flexibiliteit binnen ons kinderdagverblijf maken wij tevens gebruik van de 3-uursregeling. Door deze regeling is het mogelijk om drie uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten in te zetten, dan volgens de leidster-kindratio is vereist. Wij zullen, binnen ons kinderdagverblijf, gebruik maken van deze uren tussen 12.00 uur en 15.00 uur. Indien de situatie hierom vraagt, mogen wij hiervan afwijken.

Soep met brood

Bij de Kleine Buddha eten de kinderen (vanaf 8 maanden) soep met brood tijdens de lunch. Onze soep wordt vers gemaakt door van Eldijk in Wijchen, tevens onze fruit en groenten leverancier.

Lieve en bekwame leidsters

Heel fijn kdv met lieve en bekwame leidsters. Ze doen veel leuke (leerzame) activiteiten met de kinderen, vooral peutergym en peuterdans is favoriet bij ons zoontje.

Desiree Tissen / Facebook

Super fijn kinderdagverblijf

Een super fijn kinderdagverblijf met hele lieve meiden! Wij hopen op een bso voor het vervolg.

Anouk Hanff-Peters / Facebook

Je voelt je thuis

Je voelt je thuis als je binnen komt. Lieve leidsters. Een goed onderkomen om je kindje naar toe te brengen.

Marc & Mirjam Lamers / Facebook

Klik hier voor de GGD rapporten. 

Dubbelcheck opvanggegevens kinderopvangtoeslag:

Ontvangt u kinderopvangtoeslag? Dan doen wij voor u een dubbelcheck met Belastingdienst/Toeslagen. Dat werkt zo:
– U als ouder vraagt de kinderopvangtoeslag zelf aan.
– Wij geven elke maand aan Belastingdienst/Toeslagen door hoeveel opvang u hebt afgenomen. Dit heet ‘gegevenslevering’.
– Zijn er opvallende verschillen? Dan kunt u een bericht krijgen van Belastingdienst/Toeslagen.
– U past zélf eventueel uw gegevens aan.
– Daardoor is de kans dat u later (veel) toeslag moet terugbetalen kleiner.

Tip: check ook zélf regelmatig of uw toeslaggegevens nog kloppen. Dat kan op mijntoeslagen.nl of gebruik de kinderopvangtoeslag app van Belastingdienst/Toeslagen.