Privacy Statement

Voor de opvang van kinderen is het noodzakelijk op persoonlijke gegevens te registreren. Met deze gegevens wordt uiteraard vertrouwelijk omgegaan. Deze zijn alleen toegankelijk voor medewerkers die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun werk. Om de privacy te waarborgen van de kinderen én hun ouders is er een privacyreglement van toepassing. Dat houdt in dat vertrouwelijke informatie niet aan derden wordt verstrekt, tenzij het voor de veiligheid van de kinderen strikt noodzakelijk is.

Identiteit

Kinderdagverblijf De Kleine Buddha te Grave

Doeleinden

De persoonlijke gegevens worden verder niet gebruikt voor doeleinden buiten Kinderdagverblijf De Kleine Buddha.

Gebruik van cookies

Cookies zijn data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan onze server opnieuw herkennen en bijhouden wat u als gebruiker in het verleden heeft gedaan en dus mogelijk weer gaat gebruiken. Wij gebruiken als website deze cookies. Dit doen wij voor uw gebruiksgemak en de gebruikerssnelheid van de website. U hoeft dan namelijk niet elke keer alle informatie opnieuw te laden.

Nieuwsbrieven

Als u zich aanmeldt voor Kinderdagverblijf De Kleine Buddha ontvangt u automatisch onze nieuwsbrief, wilt u dit niet dan kun u natuurlijk ons altijd een mailtje sturen.

Inzage en correctie

U heeft als klant natuurlijk altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze standaard gegevens die wij (noodzakelijke wijs) bezitten zijn echter al bij u bekend. Deze gegevens (zoals uw e-mailadres) gebruiken wij enkel als correspondentiegegevens.